แพ็กเกจ โรงพยาบาลอินทรารัตน์

โปรแกรมตรวจสุขภาพมาตรฐาน (Standard Program)

Views 3782 | Updated 18/05/564 10:59:47

 

แค่ดูแลตัวเอง...คุณก็มีสุขภาพที่ดีได้

คุณอาจคิดไม่ถึงว่าร่ายกายของเราที่ถูกใช้งานมาเป็นเวลานานกับอายุที่เพิ่มมากขึ้น อวัยวะต่างๆจึงมีความเสื่อม รวมถึงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคอยู่ใกล้ตัวเราแค่นิดเดียว  ซึ่งเราทุกคนทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่จะมีสุขภาพที่ดีได้นั้น ขึ้นอยู่โภชนาการที่ดี  การดำเนินชีวิตที่เหมาะสม การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  แต่ทว่าหลายคนก็ไม่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์และต่อเนื่อง

ดังนั้นการตรวจสุขภาพประจำปี จึงเป็นการค้นหาความเสี่ยงและความเสื่องของร่างกายเบื้องต้น ซึ่งหากค้นพบความผิดปกติได้ไว นั่นหมายถึง เราก็จะสามารถป้องกันความเสี่ยงและรักษาได้ทันท่วงที โอกาสหายย่อมมีมากกว่า