แพ็กเกจ โรงพยาบาลอินทรารัตน์

โปรแกรมฝากครรภ์

Views 1420 | Updated 09/06/564 10:24:03

การตั้งครรภ์  เป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ควรได้รับการเอาใจใส่และการดูแลเป็นพิเศษ  เพราะว่าที่คุณแม่จะมีสภาวะร่างกาย และสภาวะจิตใจที่เปลี่ยนแปลง  อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเจริญเติบโตของทารถในครรภ์นับว่ามีความสำคัญมาก  

ดังนั้น  เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของคุณแม่ และลูกน้อย การฝากครรภ์ตั้งแต่เริ่มต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่ และคุณพ่อ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

แผนกสูตินรีเวช : โทร. 02-481-5555 ต่อ 2800, 2805, 2810