โปรแกรมฝากครรภ์

12/01/2567 11:42:46 | Views: 10,826

การตั้งครรภ์  เป็นช่วงเวลาที่คุณแม่ควรได้รับการเอาใจใส่และการดูแลเป็นพิเศษ  เพราะว่าที่คุณแม่จะมีสภาวะร่างกาย และสภาวะจิตใจที่เปลี่ยนแปลง  อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมกับการเจริญเติบโตของทารถในครรภ์นับว่ามีความสำคัญมาก  

ดังนั้น  เพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของคุณแม่ และลูกน้อย การฝากครรภ์ตั้งแต่เริ่มต้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับคุณแม่ และคุณพ่อ

 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการและตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์

 ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์  Obstertrics Examination
 ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  CBC
 ตรวจหาหมู่เลือด  Blood Group ABO
 ตรวจหาหมู่เลือด  Blood Group Rh
 ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานขณะตั้งครรถ์ (อายุครรภ์ 24 สัปดาห์)  OGTT
 ตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อซิฟิลิส  VDRL
 ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี  HBs Ag
 ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด บี  Anti HBs
 ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน  Rubella lgG
 ตรวจปัสสาวะ  UA
 ตรวจหาการติดเชื้อ HIV  Anti-HIV
 ตรวจหาโรคเลือดจางทางพันธุกรรม  Hb Typing

 

รายการยา

 ยาบำรุงครรภ์  Nataral
 แคลเซียมบำรุงกระดูก  Calcium

 

วัคซีน

 วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (4สายพันธุ์)  Influenza Vaccine
 วัคซีนป้องกัน บาดทะยัก คอตีบ ไอกรน (แบบ acellular)  Boostrix Vaccine (Tdap)

 

การตรวจอัลตราวซาวด์

 อัลตร้าซาวด์ (3 ครั้ง) ตลอดการตั้งครรภ์  Ultrasound

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
แผนกสูตินรีเวช : โทร. 02-481-5555 ต่อ 2800, 2805, 2810 

เปิดทำการ :
วันจันทร์ - ศุกร์ 08.00 -20.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ 08.00 -17.00 น.

หมายเหตุ

 • ราคาดังกล่าวรวมค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ค่าเวชภัณฑ์ และค่าอัลตร้าซาวด์ที่จำเป็นในแพ็กเกจการตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น
 • ไม่รวมค่ายารักษา ยาประจำตัวต่างๆ ที่ต้องได้รับระหว่างตั้งครรภ์ และยาบำรุงที่นอกเหนือจากรายการที่กำหนด
 • ยังไม่รวมค่าแพทย์ ของการนัดตรวจในแต่ละครั้ง
 • ไม่สามารถคืนงินได้ทุกกณี ยกเว้น กรณีมีภาวะที่ต้องยุติการตั้งครรภ์ด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การแท้งระหว่างตั้งครรภ์ โดยต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้น
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายจากการรักษาระหว่างตั้งครรภ์หรือภาวะแทรกช้อนระหว่างการตั้งครรภ์ เช่น เป็นไข้ อุบัติเหตุ เจ็บครรภ์ก่อนกำหนด ครรภ์เป็นพิษ การแท้งบุตรการตั้งครรภ์นอกมดลูก เลือดออกขณะตั้งครรภ์ ครรภ์แฝด การแพ้ท้องอย่างรุนแรง หรือการเจ็บป่วยอื่น ๆ
 • ไม่รวมค่าใช้จ่ายกรณีต้องมีตรวจพิเศษ เช่น การเจาะน้ำคร่ำในมารดา
 • พบสูตินรีแพทย์ดูแลระหว่างฝากครรภ์ ตามโปรแกรมไม่เกิน 9 ครั้ง
 • แพ็กเกจฝากครรภ์อยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของโรงพยาบาล
 • รับสิทธิ์ เป็นสมาชิกโรงพยาบาลอินทรารัตน์ประเภทครอบครัว (ครอบคลุมสมาชิก 7 คน)
 • ราคารวมค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567