แพ็กเกจ โรงพยาบาลอินทรารัตน์

โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง

Views 1092 | Updated 18/06/564 04:31:32

โรคมะเร็งเป็นโรคที่น่ากลัวในความคิดของคนส่วนใหญ่ แต่มีโรคมะเร็งหลายชนิดที่สามารถรักษาให้หายขาดได้  เนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัย และความก้าวหน้าของการคัดกรองโรคมะเร็งต่าง ๆ ทำให้สามารถตรวจพบการก่อตัวที่ผิดปกติของเซลล์เร็วขึ้นก่อนเซลล์จะผิดรูปกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ส่งผลให้โอกาสในการรักษามีมากขึ้นตามไปด้วย