แพ็กเกจ โรงพยาบาลอินทรารัตน์โปรแกรมตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงมะเร็ง

Views 2,462 | Updated 07/04/2565 14:29:28

โรคมะเร็ง เป็นโรคที่น่ากลัวในความคิดของคนส่วนใหญ่ แต่มีโรคมะเร็งหลายชนิดที่สามารถรักษาให้หายขาดได้  เนื่องจากการรักษาโรคมะเร็งที่ทันสมัย และความก้าวหน้าของการคัดกรองโรคมะเร็งต่าง ๆ ทำให้สามารถตรวจพบการก่อตัวที่ผิดปกติของเซลล์เร็วขึ้นก่อนเซลล์จะผิดรูปกลายเป็นเซลล์มะเร็ง ส่งผลให้โอกาสในการรักษามีมากขึ้นตามไปด้วย