แพ็กเกจ โรงพยาบาลอินทรารัตน์แพ็กเกจตรวจสุขภาพไตเบื้องต้น(Standard Kidney Health)

Views 714 | Updated 21/06/2565 15:19:28

7 สัญญาณอันตราย!!...... ว่าคุณกำลังเสี่ยงเป็นโรคไต

1. ปัสสาวะเป็นเลือด (Bloody urine)   โดยทั่วไปปัสสาวะจะมีสีเหลืองอ่อนจนถึงสีเข้ม  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่เราดื่มในขณะนั้น หากปัสสาวะของเรามีเลือดปนที่มองเห็นด้วยตาเปล่า หรือมีลักษณะคล้ายน้ำล้างเนื้อ อาจเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ

2. ปัสสาวะแสบขัดหรือปัสสาวะลำบาก มีอาการแสบขัดเวลาขับถ่ายปัสสาวะ   เกิดจากการอักเสบของท่อปัสสาวะหรือกระเพาะปัสสาวะมีการอักเสบ  ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อหรืออาการปัสสาวะลำบาก อาจเกิดจากการอุดกลั้นของทางเดินปัสสาวะ โรคที่พบบ่อยอันได้แก่ ต่อมลูกหมากโตในผู้ชาย 

3. ปัสสาวะมีกรวด/ทรายออกมา  หากปัสสาวะและมีลักษณะกรวดหรือทรายที่ออกมา  อาจเป็นตัวบ่งชี้ว่ามีนิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ อาจจะมีอาการปวดเอว ปวดหลังร่วมด้วย  และในบางรายอาจพบว่ามีปัสสาวะเป็นเลือด

4. ปัสสาวะมีฟอง เกิดจากการมีโปรตีนไข่ขาวรั่วออกมาในปัสสาวะ ซึ่งเป็นอาการของภาวะโรคไตเรื้อรัง  ซึ่งจะมีอาการบวมบริเวณหนังตาในตอนเช้าหรือถ้าเป็นมากอาจมีอาการบวมทั้งร่างกาย ร่วมกับปัสสาวะเป็นฟองปริมาณมาก

5. ปัสสาวะกลางคืนบ่อยกว่าปกติ ในภาวะปกติ ขณะที่นอนหลับจะไม่ได้มีดื่มน้ำ  ไตจะมีหน้าที่ดูดกลับน้ำ ทำให้ปริมาณปัสสาวะลดลงและถูกเก็บในกระเพาะปัสสาวะ ในช่วงเวลาที่เรานอนหลับ จึงไม่จำเป็นต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะ แต่ถ้าไตมีความผิดปกติ เช่น โรคไตเรื้อรัง ไตจะไม่สามารถดูดกลับน้ำได้  จึงเป็นให้ผู้ป่วยต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะตอนกลางคืนบ่อยมากขึ้น

6. ความดันโลหิตสูงมากผิดปกติ ความดันโลหิตสูงมากผิดปกติหรือความดันโลหิตสูงที่คุมได้ยากโดยจำเป็นต้องใช้ยาหลายชนิดในการควบคุม สาเหตุอาจเกิดจากโรคไตอักเสบหรือโรคไตเรื้อรัง เป็นต้น

7. ปวดเอว อาการปวดนั้นเกิดจากรอยโรคที่บริเวณไต  ซึ่งอยู่บริเวณหลังเอวทั้ง 2 ข้าง โดยมีสาเหตุมาจากโรคถุงน้ำที่ไต หรือเนื้องอกของไต นิ่วในระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น