• หน้าแรก
 • แพ็กเกจ
 • โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับเด็ก และ ผู้ใหญ่)

โปรแกรมวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สำหรับเด็ก และ ผู้ใหญ่)

29/03/2567 14:28:25 | Views: 4,890

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ (Influenza)

สาเหตุของไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A และ B  แบ่งออกเป็น 4 สายพันธุ์หลัก ได้แก่   A/H1N1, A/H3N2, B Victoria และ B Yamagata

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่  ได้แก่ มีไข้สูง  น้ำมูก  เจ็บคอ  ไอมาก  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ   อาจพบปอดบวม/ปอดอักเสบ หรือภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น ท้องเสีย  อาเจียน  หายใจถี่ถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาล และอาจเสียชีวิตได้โดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง  เช่นโรคหอบหืด  โรคหัวใจ  เบาหวาน  โรคอ้วน  หญิงตั้งครรภ์  ฯลฯ

            การป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่

 • ล้างมือเป็นประจำด้วยน้ำ และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 • หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด, คนป่วย
 • ใช้ผ้าปิดปากและจมูก เวลาไอจาม
 • ไม่สัมผัสตา จมูก  ปาก
 • ทำความสะอาดของเล่น หรือสิ่งของที่สัมผัสบ่อยๆ
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น

อายุที่สามารถฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ : 6 เดือนขึ้นไป – ผู้ใหญ่                        

 • เด็กอายุ 6 เดือน - < 9 ปี : ปีแรกฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน ; ปีต่อๆ ไป ฉีดปีละ 1 เข็ม
 • เด็กอายุ 9 ปี - ผู้ใหญ่ : ฉีดปีละ 1 เข็ม

ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 2 ชนิด ได้แก่ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ (ครอบคลุมสายพันธุ์ A – H1N1 / A – H3N2  และสายพันธุ์  B  1 สายพันธุ์)  และชนิด 4 สายพันธุ์ โดยชนิด 4 สายพันธุ์สามารถครอบคลุมเชื้อไวรัสสายพันธ์ A ทั้ง H1N1  และ H3N2  และสายพันธุ์ B ทั้งตระกูล Victoria และ Yamagata จึงเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น

กลุ่มเสี่ยงที่ควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

 • เด็กเล็กอายุ 6 ด – 5 ปี
 • ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ≥ 50 ปีขึ้นไป
 • สตรีมีครรภ์
 • ผู้ที่เป็นโรคดังต่อไปนี้
 1. โรคหัวใจ เพราะจะไปเพิ่มความเสี่ยงในการกำเริบของโรคหัวใจ และหลอดเลือด
 2. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ถุงลมโป่งพองกำเริบ อาการอาจรุนแรงมากขึ้น
 3. โรคเบาหวาน ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี อาการอาจรุนแรงมากขึ้น
 4. โรคไต :ไตทำงานผิดปกติ ไข้สูง ร่างกายเสียน้ำ
 • ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
 • ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่องผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกิน 100 กก. 

หมายเหตุ :
- ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าแพทย์และค่าบริการทั้งหมดแล้ว
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด 
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-481-5555 
เด็ก : อายุ 6 เดือน ถึงน้อยกว่า 15 ปี ติดต่อแผนกเด็ก
เวลา 8.00-20.00 น. ต่อ 2700, 2710

ผู้ใหญ่ : อายุ 15 ปี ขึ้นไป 
- เวลา 7.00-15.00 น. ติดต่อแผนกตรวจสุขภาพ ต่อ 1600
- เวลา 15.00-20.00 น. ติดต่อแผนกอายุรกรรม ต่อ  1700