แพ็กเกจ โรงพยาบาลอินทรารัตน์แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

Views 3,625 | Updated 15/06/2565 11:29:17

ไข้หวัดใหญ่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟลูเอนซ่า (Influenza virus) ทำให้มีอาการไข้สูง น้ำมูก คัดจมูก ไอมาก หลอดลมอักเสบ และ ปอดบวม/ปอดอักเสบได้

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย ควรฉีดเป็นประจำทุกปีและครอบคลุม Influenza ไวรัส : 
- สายพันธุ์ A-H1N1 & A-H3N2
- สายพันธุ์ B-ตระกูล Victoria & Yamagata

อายุและจำนวนเข็มที่ควรฉีด
- เด็กอายุ 6 เดือน - <9 ปี : ปีแรกฉีด 2 ครั้ง ห่างกัน 1 เดือน; ปีต่อๆไปฉีดปีละ  1 เข็ม 
- เด็กอายุ 9 ปี - ผู้ใหญ่ : ฉีดปีละ 1 เข็ม

ประโยชน์การรับวัคซีน
- ป้องกันการติดเชื้อร่วมกับไวรัสโควิด-19 
- ลดความรุนแรง ปอดบวม/ปอดอักเสบและลดอัตราการเสียชีวิต
- แนะนำให้ฉีดห่างจากวัคซีนป้องกัน COVID-19 ~2-4 สัปดาห์  หรือ ฉีดในวันเดียวกันได้ โดยเฉพาะในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง

**กลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรง: เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี, หญิงตั้งครรภ์, ผู้สูงอายุ, ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง: โรคหัวใจ, ตับ,ไต, หอบหืด, เบาหวาน, โรคอ้วน etc

**หมายเหตุ :
- ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าแพทย์และค่าบริการทั้งหมดแล้ว
- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด  
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
02-481-5555 ต่อ 
แผนกเด็ก : 2700, 2710 หรือ
แผนกอายุรกรรม : 1700, 1710