แพ็กเกจ โรงพยาบาลอินทรารัตน์

โปรแกรมส่องกล้องตรวจโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและลำไส้

Views 1054 | Updated 24/04/564 10:57:00

โปรแกรมส่องกล้องตรวจโรคมะเร็งกระเพราะอาหารและลำไส้

โปรแกรมส่องกล้องตรวจ

กระเพาะอาหารและลำไส้ส่วนต้น (EGD) ราคา 6,990

ตรวจลำไส้ใหญ่ (Colonoscope) 10,990 บาท

กระเพาะอาหารและลำไส้ใหญ่ (EGD & Colonoscope) 17,990 บาท