โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

16/02/2567 09:00:11 | Views: 11,508กดสั่งซื้อแพ็กเกจ

1. ตรวจสุขภาพ Basic (ชาย หญิง)
ราคา 2,500

2. ตรวจสุขภาพ Silver (ชาย หญิง)
ราคา 4,000

3. ตรวจสุขภาพ Gold(ชาย หญิง)
ราคา 6,500

4. ตรวจสุขภาพ Platinum (ชาย)
ราคา 13,500

5. ตรวจสุขภาพ Platinum (หญิง)
ราคา 16,500

6. ตรวจสุขภาพ Ultimate (ชาย)
ราคา 29,000

7. ตรวจสุขภาพ Ultimate (หญิง)
ราคา 35,900แพ็กเกจอื่นๆ