แพ็กเกจ โรงพยาบาลอินทรารัตน์

  • หน้าแรก
  • แพ็กเกจ
  • วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ ป้องกันได้ถึง 70%


วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ ป้องกันได้ถึง 70%

Views 2,603 | Updated 06/06/2565 13:29:16

รู้หรือไม่ ... !! มะร็งปากมดลูกพบมาเป็นอันดับ 2  รองจากมะเร็งเต้านม 

                   พบผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 10,000 คน ต่อ ปี  และมีอัตราการเสียชีวิค  17 คน ต่อ วัน

วัคซีน HPV  คืออะไร

วัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก  คือ วัคซีนที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV(Human Papilloma Virus) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูก  เนื่องจากการติดเชื้อไวรัส HPV ทำให้เซลล์บริเวณปากมดลูกนั้นอักเสบเรื้อรังและเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์มะเร็งขึ้นได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

แผนกสูตินรีเวช : โทร. 02-481-5555  ต่อ 2800, 2805, 2810

แผนกเด็ก : โทร.02-481-5555 ต่อ 2710