แพ็กเกจ โรงพยาบาลอินทรารัตน์โปรแกรมตรวจสุขภาพ เดือนรอมฎอน

Views 267 | Updated 28/04/2565 10:11:17
ในช่วงเดือนรอมฎอน ชาวมุสลิมมีความเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่พระผู้เป็นเจ้าประทานพระคัมภีร์อัลกุรอานให้กับศาสดา ท่านนบีมูฮัมหมัด เพื่อชี้นำทางให้แก่อิสลามิกชนทั่วโลก

นอกจากนี้ในเดือนรอมฎอน ยังมีศาสนกิจที่สำคัญคือ การถือศีลอด เพื่องดเว้นการทานอาหาร เครื่องดื่ม และการปฏิบัติตัวตามหลักศาสนาตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน ตลอดระยะเวลาของเดือนรอมฎอน ก็เพื่อเป็นการฝึกตนให้รู้จักยับยั้งต่อสิ่งยั่วเย้าทั้งหลาย และทบทวนเนื้อหาในคัมภีร์อัลกุรอาน รวมถึงเป็นช่วงเวลาของครอบครัวที่จะได้อยู่ร่วมกันอีกด้วย

 
 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและนัดหมาย แผนกตรวจสุขภาพ :
02 481 5555 ต่อ 1600, 1610  ทุกวัน เวลา 07.00-15.00 น.

For more Information/Appointment: CHECK-UP CENTER : 02 481 5555
Ext. 1600,1610 EVERYDAY 7 AM - 3 PM