แพ็กเกจ โรงพยาบาลอินทรารัตน์แพ็กเกจตรวจสุขภาพไตเบื้องต้น (BASIC KIDNEY HEALTH)

Views 1,321 | Updated 01/06/2565 17:23:03

ไต มีหน้าที่กำจัดของเสีย ควบคุมความเป็นกรด-ด่างในกระแสเลือด ควบคุมความสมดุลของเกลือแร่ และควบคุมปริมาณน้ำในร่างกาย ดังนั้นเมื่อไตทำงานผิดปกติ จึงทำให้เกิดภาวะเลือดจางและขาดวิตามินได้ และที่พบได้บ่อย ได้แก่ กรวยไตอักเสบ ไตอักเสบ นิ่วในไต ไตเรื้อรัง และไตวาย

ทำความรู้จักกับโรคไต

โรคนี้หลายคนอาจมีความเข้าใจ ว่าหากเราเลี่ยงทานเค็มก็เท่ากับสามารถเลี่ยงโรคไตได้  ซึ่งในความเป็นจริงแล้วนั้น ยังมีปัจจัยอีกมากมาย และสาเหตุของการเกิดโรคนี้ ได้แก่

  • เกิดจากพันธุกรรม  อาจเป็นมาตั้งแต่กำเนิดหรือค่อย ๆ แสดงอาการในภายหลังก็ได้
  • เกิดจากโรคอื่น เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน เป็นต้น 
  • การทานอาหารรสจัดไม่ใช่เพียงแค่รสเค็ม รวมไปถึงหวานจัด หรือเผ็ดจัดด้วยเช่นกัน 
  • การมีภาวะเครียด
  • ดื่มน้ำน้อยเกินไป
  • ไม่ออกกำลังกาย